Figuerola del Camp: El mirador del Camp.

Condicionament de laccés al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda i al Pont del Diable. La Torre de la Mixarda és una torre de guaita i defensa del segle XVII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El condicionament del camí d’accés a la torre també permetrà visitar el Pont del Diable (o Pont del Moro) d’origen medieval (s. XII-XIV) que creua el barranc d’est a oest.

 

LA TORRE DE LA MIXARDA I EL PONT DEL DIABLE DE FIGUEROLA DEL CAMP

28 de setembre de 2020. Aquest mes d’agost s’han acabat les obres de millora de les defenses del Pont del Diable, segona fase del projecte Alt Camp: Història i patrimoni, les arrels d’una terra al municipi, que han permés consolidar el terreny on s’assenta el pont. El terreny on es sustentava el pont tenia unes evidents pèrdues de volum causades per l’erosió de l’aigua del torrent dels Masos que el pont creua i amenaçaven greument la seva estabilitat.

S’han finalitzat les millores en el vial de comunicació al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda, Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), al Pont del Diable i al jaciment arqueològic de la Cova del Gat, inclòs en el projecte FEDER.

 

Han finalitzat les obres de condicionament del vial de comunicació des del camí dels Masos -que comunica Figuerola amb Fontscaldes i Valls- fins a la Torre de la Mixarda. S’han adaptat cinc quilòmetres de camí, netejant les vores i els matges i incrementant la seva amplada en alguns trams. També s’ha incorporat senyalització vertical per als vehicles, amb límits de velocitat, preferències de pas i de perill per zona inundable en tot el seu recorregut.

Amb aquestes obres es consolida el projecte turístic i patrimonial de Figuerola del Camp i augmenta el poder d’atracció de visitants de l’Alt Camp.

Les obres al Pont del Diable

La tècnica constructiva utilitzada en aquesta actuació ha sigut l’escullera, que és un mur, habitualment de contenció de terres, que es construeix apilant blocs de pedra de grans dimensions. En aquest cas, els blocs de pedra s’han utilitzat per a restituir el terreny de la riba erosionat per l’aigua, que amb els anys havia format coves que afectaven la integritat del pont. Les pedres també s’han utilitzat per a protegir, la base de l’estructura, del curs principal de l’aigua. A més a més, s’ha construït una altra escullera, a la llera del riu i transversal al torrent, per tal de modificar-li la pendent en aquest punt i reduir així la velocitat de l’aigua. L’any 2014 es va executar un primer tram d’escullera prioritari, en el punt on el pont recolza sobre la riba. Aquest 2020 s’han completat la resta de trams d’escullera de la riba, aigües amunt i agües avall del pont, amb un total de 16 metres, i l’escullera de la llera, de 7 metres de longitud.

El Pont del Diable creua el barranc sobre el torrent d’est a oest, amb un únic arc que es recolza en els massissos de conglomerat de les dues ribes. La longitud de l’arc entre les cares interiors de les seves dues impostes és de 7.15m, la seva altura fins a la cara inferior de la clau és de 7m i el seu gruix de 80cm.

Les patologies detectades són bàsicament que el terreny sota el recolzament de la imposta presenta importants pèrdues de volum causades per l’erosió produïda per la circulació de l’aigua del torrent. Aquesta última patologia es considera molt greu i calia reparar-la urgentment per a garantir la seva conservació. Així, es projecta un sistema de defensa del marge est del torrent, que serveixi tant per protegir el propi marge de les riades, com per restaurar la base de recolzament de la imposta del pont. L’àmbit de la intervenció és una superfície en planta de 78m2.

Les anteriors fases de restauració del Pont del Diable també es van finançar mitjançant el programa “Viure al Poble”, FEDER eix 4 del període 2007-2013. Per tant l’actual actuació ajuda a millorar i fer visitable un patrimoni ja restaurat en l’anterior període, completant la seva valorització turística i l’impacte de l’anterior FEDER.

—————————————-

LA TORRE DE LA MIXARDA
La Torre de la Mixarda és un monument històric amb la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), una torre de guaita i defensa del segle XVII que pertanyia al monestir de Poblet, a l’època dels “moros a la costa” i alberga en el seu interior el Centre d’Interpretació de les Torres de Guaita de la comarca.

EL PONT DEL DIABLE
El Pont del Diable, conegut també com a Pont del Moro, és d’origen medieval, possiblement construït entre els segles XII i XIV. Està situat a prop de la Torre de la Mixarda. Creua el torrent dels Masos i no es té clar si tenia ús d’aqüeducte de proveïment d’aigua o si servia de pas de vianants.

 

LA COVA DEL GAT
El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme. El pressupost d’arranjament de consolidació del Pont del Diable ascendeix a 17.448,98 euros (+IVA) i l’import d’adjudicació de l’obra de condicionament del vial de comunicació des del camí dels Masos fins a la Torre de la Mixarda de Figuerola és de 97.282,28 € (IVA inclòs).

 

El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten finançar projectes que tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el turisme i la valorització dels espais naturals i del patrimoni cultural, i del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les dues subvencions obtingudes són de 890.162,18 euros i 400.000 euros, respectivament.

Aquest projecte semmarca en la darrera convocatòria de leix 6 del Programa Operatiu dInversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat dInversió 6.3, relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb lobjectiu de fomentar el turisme. 

Fons FEDER

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de lestratègia Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya.