Puigpelat: Els camins de l’aigua.

Adequació de lentorn del Pi de Puigpelat per a la seva interpretació cultural, tradicional i històrica. Amb aquesta actuació es pretén adequar i dignificar l’indret conegut com a Bassa Vella, que acull la icona històrica comarcal del Pi de Puigpelat, situat als peus de l’església parroquial i del portal del segle XII. La zona, així mateix, es convertiria en un interessant mirador i en un punt de partida estratègic de diverses rutes, ja que està ben connectada amb diferents GR i amb el Camí de l’Aigua. Alhora es potenciaria el municipi com a referent i centre d’interpretació a l’aire lliure per gaudir del gran treball realitzat amb pedra seca a diferents camins de l’entorn del municipi.

 

ENTORN DEL PI DE PUIGPELAT : NOU ATRACTIU TURÍSTIC COMARCAL

8 d’octubre de 2020. L’entrega formal de les obres de remodelació i condicionament de l’entorn de la Bassa Vella i del Pi de Puigpelat., incloses en el projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, s’ha dut a terme aquest matí amb la signatura de l’acta de lliurament i recepció de l’obra per part del director de l’obra, l’arquitecte Rafel Cabré, i de la tècnica d’Assistència Municipal del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Adriana Cortasa, després d’una visita a les obres amb els representants de Rempic STA, l’empresa adjudicatària.

L’entorn del Pi de Puigpelat s’ha convertit en un nou atractiu turístic comarcal.

La finalització de les obres, iniciades el passat novembre de 2019, deixa un magnífic espai per al centre d’interpretació a l’aire lliure de les construccions de pedra seca, una gran zona de passeig per a vilatans i visitants i un punt d’inici o de pas obligat de moltes rutes i excursions per la comarca de l’Alt Camp, gràcies a la nova senyalització i a què és punt de connexió de diversos camins importants que creuen el territori.

La descoberta d’un antic pou de pedra seca , nou atractiu patrimonial.

Un aspecte a destacar és la rehabilitació del pou de pedra seca del s. XVIII-XIX, que es va descobrir mentre es feien les primeres obres d’enderroc, pou que ha quedat perfectament integrat en el conjunt de la remodelació de la zona.

Amb la transformació que ha sofert l’entorn del Pi, Puigpelat ha adquirit un important atractiu turístic que, a la vegada, dóna més valor a la resta del seu patrimoni cultural i monumental.

Les obres han dignificat l’entrada més emblemàtica al poble, que dóna accés a l’església i l’ajuntament a través d’un portal del s. XIII.

L’entorn del Pi de Puigpelat representa un nou atractiu turístic per la comarca, on destaca el treball de la pedra seca, en un entorn natural i paisatgístic singular.

La nova senyalització de camins converteix l’espai en un punt de trobada de diverses rutes i excursions.

 

El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten finançar projectes que tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el turisme i la valorització dels espais naturals i del patrimoni cultural, i del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les dues subvencions obtingudes són de 890.162,18 euros i 400.000 euros, respectivament.

Aquest projecte semmarca en la darrera convocatòria de leix 6 del Programa Operatiu dInversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat dInversió 6.3, relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb lobjectiu de fomentar el turisme. 

Fons FEDER

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de lestratègia Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya.