El Castell de Rodonyà, una porta a la història

RODONYÀ. El dia 20 de gener de 2021 es va fer l’entrega formal de les obres de rehabilitació del Castell de Rodonyà;  es dóna per acabat el condicionament del celler semisoterrat i l’ala septentrional de la segona planta del monument.

Les obres, incloses en el projecte Alt Camp, Història i Patrimoni: Les arrels d’una terrapermeten dignificar i utilitzar uns dels principals espais patrimonials de l’edifici en benefici de Rodonyà i de tota la comarca.

Amb la signatura de l’acta de lliurament i recepció dels treballs de museïtzació, duta a terme per l’empresa Patrimonio Inteligente, i com a director de la museïtzació l’arqueòleg i estudiós del Castell el senyor Isidre Pastor i Batalla, es dóna per acabada aquesta darrera fase de condicionament del Castell de Rodonyà, inclosa en el projecte FEDER Alt Camp: història i patrimoni.

Amb aquesta actuació, el Castell de Rodonyà es confirma com un dels grans atractius patrimonials de la comarca, de vista obligada.

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, que ha estat impulsat de forma conjunta per vuit municipis sota el paraigua ofert pel Consell Comarcal de l’Alt Camp, es presenta amb la voluntat de recuperar edificis i/o espais del patrimoni històric, arquitectònic i cultural d’aquestes poblacions i, a la vegada, desenvolupar una oferta turística singular que permeti el posicionament turístic de l’Alt Camp.