Picamoixons: on l’oli és tradició.

E M D Picamoixons

Rehabilitació de dues naus de l’edifici de Ca l’Orga per crear-hi un Centre dInterpretació de lOli. L’edifici constitueix un referent de l’arquitectura agrícola catalana del segle XIX i permetrà donar a conèixer la producció d’oli  mitjançant el mètode tradicional al trull, una tasca de gran valor industrial, cultural i històric.

 

LES NAUS DE CA L’ORGA DE PICAMOIXONS HAN RECUPERAT LA SEVA ESPLENDOR

PICAMOIXONS, 13 de setembre de 2021.  Aquest dia s’ha fet la recepció formal de les obres de rehabilitació de les dues naus agrícoles de ca l’Orga, amb la signatura de l’acta de lliurament i recepció de l’obra per part del president del Consell Comarcal de l’Alt Camp, Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, del president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons, Il·lm. Sr. Francesc Rull, dels representants del Consell Comarcal de l’Alt Camp, la tècnica d’Assistència Municipal Adriana Cortasa i Imma Ortega, del Departament d’Intervenció, Sergi Soler, representant de l’empresa adjudicatària Edifisa, Olga López i Alba Gragera, Arquitectes Directores de les obres.

Els treballs permeten donar us a les dues naus, fins ara innaccessibles. S’ha reproduit fidelment les bigues originals de les encavallades de fusta -un dels seus elements més emblemàtics- i les seves façanes, i s’ha eliminat parcialment la paret de totxo existent entre dues crugies de pilars. Ara, les dues naus estan perfectament connectades i el seu interior, a doble alçada, forma un doble espai diàfan que permet apreciar l’impressionant encavallat del sostre.

L’edifici constitueix un referent de l’arquitectura agrícola catalana del segle XIX i, en un proper futur, permetrà donar a conèixer la producció d’oli mitjançant el mètode tradicional al trull, una tasca de gran valor industrial, cultural i històric, en el nou Centre d’Interpretació de l’Oli de l’Alt Camp que acolliran les dues naus rehabilitades.

‘Alt Camp: història i patrimoni’

Aquesta actuació està inclosa en el projecte ‘Alt Camp: història i patrimoni’, les arrels d’una terra, sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme.

Font: Infocamp.cat

 

El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten finançar projectes que tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el turisme i la valorització dels espais naturals i del patrimoni cultural, i del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les dues subvencions obtingudes són de 890.162,18 euros i 400.000 euros, respectivament.

Aquest projecte semmarca en la darrera convocatòria de leix 6 del Programa Operatiu dInversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat dInversió 6.3, relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb lobjectiu de fomentar el turisme. 

Fons FEDER

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de lestratègia Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya.