Alcover: La vila senyora.

Foment de la ruta urbana, de gran valor cultural i arquitectònic, pel nucli antic. A Alcover hi ha diversos monuments declarats béns culturals d’interès nacional a la vila medieval que formen un itinerari cultural urbà. Actualment el recorregut inclou l’espai històric, que es completaria amb l’ampliació del sisè tram de l’itinerari (el raval del Carme), una part que aquesta actuació finançaria.

 

ALCOVER COMPTA AMB UN NOU ITINERARI AL NUCLI HISTÒRIC.

El passat mes de març es van recepcionar amb esmenes les obres de remodelació de l’entorn del Raval del Carme d’Alcover, una inversió inclosa en el projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra.

El raval, amb el vial a un sol nivell i àmplies jardineres, forma part d’un nou tram de la ruta cultural del nucli antic d’Alcover, que uneix el Museu d’Alcover amb l’Església Nova i la torre de Ca Tatxó.

L’aspecte d’aquesta part del nucli històric és molt més atractiu. Entre la torre de Ca Ballesté i el portal de la Saura, el raval tindrà la circulació de vehicles restringida només als veïns de la zona, i el vial, a un sol nivell ia amb àmplies i vistoses jardineres, invita a passejar-hi.

Les obres de remodelació del raval del Carme d’Alcover, incloses en el projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, es van recepcionar amb esmenes, després d’una visita per aquestes. Resta pendent la retirada del cablejat aeri per part de les empreses subministradores. A la visita hi van participar l’Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp; l’Il·lm. Sr. Robert Figueras, alcalde d’Alcover; el director del projecte, Anton Escarré, i Roger Mateu, d’Ediscat; la tècnica d’Assistència Municipal, Adriana Cortasa i Andreu Balcells, d’Intervenció del Consell Comarcal; i Òscar Garcia -director- i Eduard Bosch, de l’empresa Tecnofirmes, adjudicatària de les obres.

Amb les obres, s’ha fet la nova pavimentació seguint el model de nucli antic, amb tot el vial a un mateix nivell i creant una zona de vianants entre el portal de la Saura i la torre de Ca Ballesté. La remodelació inclou la renovació les xarxes d’abastament d’aigua potable i contraincendis, i la de clavegueram, i s’han soterrat els encreuaments de les instal·lacions de baixa i mitja tensió, així com els de la xarxa de telecomunicacions, per millorar l’aspecte visual del Raval.

Aquesta actuació permet ampliar amb un nou tram la ruta cultural pel nucli antic d’Alcover, amb la unió del Museu d’Alcover, l’Església Nova i la torre de Ca Tatxó i n’enriquirà el discurs, ja que justament coincideix amb la zona on es localitzava l’activitat gremial que, durant el s. XVI, va ser la dinamitzadora de l’economia local i la gènesi de l’esplendor arquitectònica i cultural renaixentista d’Alcover.

 

Els treballs arqueològics realitzats paral·lelament a les obres han tret a la llum interessants vestigis del sistema defensiu de la vila en l’època medieval i moderna, la torre del Mussol i la del Cessari, dues de les divuit torres que va arribar a tenir la muralla d’Alcover en el s. XIV, i que junt amb la de Ca Ballesté protegien la part oest de la vila.

 

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme. El director de l’obra de Foment de la ruta urbana, de gran valor cultural i arquitectònic, pel nucli antic d’Alcover és l’enginyer Anton Escarré París i l’import d’adjudicació és de 399.046,18 € (IVA inclòs).