Es consolida el Castell de Vallmoll com un dels grans atractius de la comarca

Vallmoll, 18 de gener de 2021.

La rehabilitació del Castell de Vallmoll pren forma amb la desaparició dels reforços metàl·lics exteriors de la torre oest S7, originària del segle XV, que ara compta amb una estructura metàl·lica interior que la consolida i que alhora serveix com a suport de la nova escala de comunicació vertical entre les tres plantes de la torre. L’entrada a aquesta torre -fins ara sense accés, ja que antigament s’hi accedia a nivell de planta entresòl i primera- es realitzarà des de la torre S8 adjacent, que fou incorporada com a torre de telegrafia òptica del segle XIX, que sí disposa d’una obertura a planta baixa i que dóna al pati oest. Amb aquesta solució s’evita la instal·lació al pati d’una escala metàl·lica.

 

En el pati oest es procedirà a la recuperació de diferents restes arquitectòniques i arqueològiques. Ja s’ha fet la restauració de les façanes interior del pati del castell i la consolidació del basament de la torre de defensa de la porta d’entrada del castell.

 

Un nou paviment de sauló, amb mescles polimèriques i morters de calç, protegirà el sòl del pati est dels danys que l’aigua de pluja hi pugui provocar per escorrenties i es consolidarà el coronament dels murs que l’envolten.

 

Les obres de restauració del Castell de Vallmoll incloses en el projecte Alt Camp Història i patrimoni se sumen a les quatre fases de restauració anteriors fetes al castell i donaran més prestància i visibilitat al monument.

 

Els treballs avancen a bon ritme i es preveu finalitzar-los en les properes 6-8 setmanes, si no apareixen impediments d’última hora.