El projecte Alt Camp Història i Patrimoni, permet iniciar una important fase de restauració del Castell de Vallmoll

VALLMOLL, 1 d’octubre de 2020.  Les obres de reforma i rehabilitació del Castell de Vallmoll entren en la seva cinquena fase, que es concentra en la restauració de les dues torres existents a l’ala oest del castell, en la incorporació de diferents elements de les instal·lacions, que no van poder ser executats en fases anteriors, i en el condicionament de part dels patis interiors.

El present projecte planteja la restauració funcional de les dues torres, encaminada a fer-les accessibles per a la visita del públic en general, associada al possible recorregut museístic de visita del propi monument, i també accesibles per realitzar tasques de manteniment, fet que avui no és possible.

D’altres intervencions que es plantegen en la present fase són la finalització de diferents treballs associats amb les instal·lacions del conjunt, com són la il·luminació exterior, la finalització de les instal·lacions de climatització de l’ala est, i el condicionament dels patis del castell, per permetre’n una millor accessibilitat de cara a la visita del públic en general.

En el pati interior est es millorarà i reforçarà del paviment i en el pati oest es duran a terme treballs de conservació de les diferents restes de murs, restes arquitectòniques i restes arqueològiques. També s’hi realitzarà una intervenció arqueològica en extensió , per tal de continuar amb les investigacions científiques dels orígens i formació del castell. Els treballs d’intervenció arqueològica coincidents amb la totalitat de la desapareguda ala oest del castell, situada en el pati oest, que es trobava sense finalitzar, es continuarà en aquesta fase, per tal de continuar amb les investigacions científiques dels orígens i formació del castell.