S’estrena el nou Centre d’Interpretació del Tèxtil del Pla de Santa Maria

En el passat dia 2 de març s’ha fet l’acte de lliurament i recepció dels treballs de museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil. Hi han participat el director del projecte, Jaume Alcalde; la tècnica de Turisme, Marina Rañé i Andreu Balcells per part d’Intervenció del Consell Comarcal, Carlos M. Pérez, representant de l’empresa Patrimonio Inteligente, adjudicatària de les obres, i el regidor Josep Silvestre i la tècnica municipal Carme Ferrando per part de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria.

El Centre d’Interpretació del Tèxtil posa en valor, amb continguts i recursos museogràfics didàctics, el patrimoni dels telers i altres elements tèxtils de la fàbrica, ja restaurats, i s’estructura en cinc àmbits: el tèxtil català passat i futur, el context; La Fàbrica; els empresaris; el procés productiu i l’espai social. A més, es preveu un espai per portar-hi a terme tallers i petites exposicions relacionades amb el patrimoni tèxtil, entre altres accions.

El Centre d’Interpretació del Tèxtil està ubicat en una de les naus de La Fàbrica del Pla de Santa Maria, i la seva museïtzació està inclosa en el projecte FEDER Alt Camp: història i patrimoni. S’acaba així el projecte a l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria (Bé Cultural d’Interès Local – BCIL), en la que també s’han restaurat i pintat les façanes, l’antiga casa del director, la porteria, els magatzems i la fusteria.

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme. L’import d’adjudicació de la museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil és de 124.630,00 € (IVA inclòs).