Rodonyà: Renaixement i vinyes

Actuació sobre el Castell: rehabilitació del celler i de lala nord-est de ledifici. La reforma i rehabilitació del celler semisoterrat i de l’ala septentrional de la segona planta de l’antic Castell de l’època medieval-renaixentista dotarà l’edifici de la majestuositat que li és pròpia. La restauració es completarà amb l’equipament audiovisual i multimèdia necessari per a la museïtzació dels espais del Castell de Rodonyà.

DOCUMENTACIÓ SOBRE EL CASTELL DE RODONYÀ

Cent Anys de funció social del castell de Rodonyà. De residència senyorial a equipament municipal

Isidre Pastor i Batalla (Arqueòleg i historiador de l’art)

Quaderns de Vilaniu (IEV), núm. 77 (2020), p. 59-80

El Castell de Rodonyà del qual, segons Isidre Pastor, se’n té constància, per primera vegada, de l’existència d’una fortificació a l’indret, i es fa esment del “castrum de Rodenyano” en una donació datada el 3 d’agost de l’any 1170 en la qual Guila de Banyeres, vicària de Castellvell, i Mir de Castellvell lliuren a Pere de Lotger el feu de Rodonyà.

L’antic casal residencial que fou el centre administratiu de la baronia de Rodonyà es va convertir ja fa més de cent anys en un exponent de l’activitat sociocultural d’aquest nucli de població. Amb l’adquisició l’any 1919 per part de l’ajuntament de l’enrunat edifici del castell amb el propòsit d’ubicar a les seves dependències les escoles públiques, s’endegà el procés de socialització d’aquest bé patrimonial.

Aquest fet comportà que l’edifici esdevingués un veritable referent de la identitat col·lectiva local i que, amb el pas dels anys, s’hagi arribat a fer realitat la seva rehabilitació integral i es convertís en el principal equipament públic del municipi.

Altres estudis sobre el castell de Rodonyà.

PASTOR BATALLA, Isidre. (2016) “El Castell Palau de Rodonya. Arquitectura senyorial vora les vinyes”. Cultura i Paisatge, núm 9, TGD-Rovira i Valls, Valls, p. 20-21.

PASTOR BATALLA, Isidre. (2004) “Gènesi i transformació arquitectònica del castell de Rodonyà (Alt Camp)”. Congrés Internacional de castells de la Mediterrània occidental. Arbúcies, p. 533-545.

PASTOR BATALLA, Isidre. (1999) “El Castell-Palau de Rodonyà a través dels inventaris post mortem de la família Tamarit. Segles XVII-XVIII”. La Resclosa, núm. 3. Centre d’Estudis del Gaià, Vila-rodona, p. 17-34.

PASTOR BATALLA, Isidre. (1996) “La formació d’una baronia al Camp de Tarragona: Rodonyà, segles XII-XIV”. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona.

Fotografies del castell de Rodonyà (2007) abans de la restauració.

Reportatge publicat a Catalunya Medieval per Ricard Ballo, el 2007.

El podeu veure aquí mateix: CATALUNYA MEDIEVAL: CASTELL DE RODONYÀ