La Fàbrica del Pla, llegat de primer ordre del patrimoni industrial de l’Alt Camp

EL PLA DE SANTA MARIA, 12 d’abril de 2021.  L’entrega formal de les obres de restauració dutes a terme a La Fàbrica del Pla de Santa Maria, incloses en el projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, es va tancar amb la signatura de l’acta de lliurament i recepció de les obres, després d’una visita per aquestes. Hi van participat l’Il·lm. Sr. Mateu Montserrat, president del Consell Comarcal de l’Alt Camp i alcalde del Pla; la directora del projecte, l’arquitecta Montserrat Oliva; la tècnica d’Assistència Municipal del Consell Comarcal, Adriana Cortasa; l’interventor del Consell Comarcal,  Tomàs Carbonell i Antoni Fitó, representant de l’empresa Solvetia SL, adjudicatària de les obres.

Es tanca així aquesta fase del projecte a l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Santa Maria (Bé Cultural d’Interès Local – BCIL), en la que s’han restaurat i pintat les façanes, tant les de la part que dona al Passeig del Pla, que inclou les naus de la fàbrica, la porteria, els magatzems i l’antiga fusteria, com les que donen a l’Avinguda Gaudí. També s’han incorporat finestres iguals que les originals de 1916 a la nau de l’esquerra de l’entrada, a semblança de la seva bessona de la dreta. A la part de l’Avinguda Gaudí s’ha fet una nova tanca amb reixat –idèntica a la de la part de davant– que dona visibilitat a aquesta part de les naus i separarà la part rehabilitada de la que, en un futur, serà una residència per a gent gran. El cost total de les obres ha estat de 174.641,73 euros, IVA inclòs.

 

En breu començaran els tràmits per adjudicar la museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil i del Museu Agrícola, que es troben ubicats a l’interior d’una de les naus. També està prevista la rehabilitació de les façanes de la casa del director, situada a la part davantera de les naus. Aquestes obres han estat adjudicades a la mateixa empresa Solvetia i començaran en breu.

 

El projecte, amb un pressupost total 2.154.192,48 d’euros (IVA inclòs), ha obtingut cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local, que permeten finançar projectes que tinguin com a finalitat principal la promoció econòmica mitjançant el turisme i la valorització dels espais naturals i del patrimoni cultural, i del Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció  General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les dues subvencions obtingudes són de 890.162,18 euros i 400.000 euros, respectivament.

Aquest projecte semmarca en la darrera convocatòria de leix 6 del Programa Operatiu dInversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, en base a la Prioritat dInversió 6.3, relativa a la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural i amb lobjectiu de fomentar el turisme. 

Fons FEDER

El fons FEDER és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. El Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius de lestratègia Europa 2020 i la seva implementació a Catalunya.