Es reprenen les obres de millora de l’entorn del Pi de Puigpelat que formen part del projecte FEDER, Alt Camp: història i patrimoni.

PUIGPELAT, 1 de juny de 2020. Desprès del parèntesi motivat pel Covid-19, es reprenenen les obres iniciades el novembre de 2019. Actualment ja s’està treballant en els marges, escales, i acondicionament de l’indret de la Bassa Vella de Puigpelat, un indret extraordinari per l’existència de construccions en pedra seca a l’entorn, que crea un conjunt monumental únic que esdevé un centre d’interpretació a l’aire lliure d’aquest tipus de construcció. L’actuació contempla la neteja, pavimentació i il·luminació de la zona i es completaria amb la senyalització de recorreguts d’interès al terme municipal de Puigpelat, creant cartelleres i espais d’informació turística.

Amb aquesta actuació la Bassa Vella esdevindrà un reclam turístic, atès que està ubicada just als peus del Portal del segle XIII, de l’Església de Santa Maria i del camí dels Retorts, antic camí d’entrada al nucli antic.

EL POU MEDIEVAL

El passat 2 de desembre de 2019, mentre s’executaven els treballs d’excavació previs, es va localitzar un pou de pedra seca d’uns 12 m de fondària i d’uns 2 m de diàmetre interior, amb un diàmetre exterior de 3,25 m, aproximadament, i es va demanar un aixecament topogràfic del pou i una intervenció arqueològica a fi de poder-lo integrar adequadament dins el projecte.

EIX EXCURSIONISTA

Aquesta actuació convertirà l’entorn del Pi de Puigpelat en una icona turística comarcal. A més, per la seva alçada, esdevé un interessant mirador i un estratègic punt de partida de diverses rutes i excursions per la comarca, ja que està ben connectada amb diferents camins, com el GR-172 de Reus a Montserrat, i el Camí de l’Aigua (PR-C 159) que va de Puigpelat a Tarragona seguint el traçat de la Mina de l’Arquebisbe, mina que segueix trams de l’antic aqüeducte romà provinent del Pont d’Armentera, amb un total de 30 Km.

El projecte Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra, inclou un conjunt d’actuacions impulsades per vuit municipis sota el paraigua del Consell Comarcal de l’Alt Camp amb cofinançament dels fons estructurals de la Unió Europea (FEDER) eix 6, tram local i el Pla Territorial de Foment del Turisme de la Direcció General de Turisme. L’import d’adjudicació de l’obra és de 301.916,55 €, al que s’ha de sumar 26.451,37 € (IVA inclosos), cost de les obres de recuperació del pou. Comptant amb el mes necessari per a les obres de recuperció del pou, el projecte quedarà acabat a finals de juny.