El Centre d’Interpretació de l’Oli a ca l’Orga de Picamoixons pren forma

PICAMOIXONS, 17 de maig de 2021.  La rehabilitació de les naus de ca l’Orga avança a bon ritme i ja es prepara la instal·lació de la coberta. Un cop acabades les tasques de desmuntar l’antic forjat aluminós de la nau 2, es va realitzar la neteja i recuperació  dels paviments de les naus, que cal conservar, i la consolidació de les parets, operació imprescindible abans de procedir a la col·locació de l’encavallada de bigues de fusta -que va començar la setmana passada- que sustentaran la coberta de les dues naus involucrades en el projecte.

També es va realitzar l’enderroc de la paret de totxo existent entre dues crugies de pilars per tal de fer la connexió entre les dues naus. Tots els enderrocs s’han realitzat element per element per tal de recuperar la major part d’elements reutilitzables, tals com bigues, pilars, encavallades, revestiments de pedra, portalades, finestrals o elements decoratius.

 

Una de les tasques que queda per realitzar és el sanejament dels cubs existents sota la nau 2, de rajola vidriada, per tal de conservar-los i poder passar a formar part del discurs expositiu del Centre d’Interpretació de l’Oli.

 

Les obres de rehabilitació de les naus està previst que acabin durant el mes de juliol, per donar pas a la museïtzació interior.